نمونه کارها

نمونه خروجی برخی پروژه های انجام شده توسط وِیوپارک. 

لطفا جهت مقایسه صحیح از سیستم پخش صدای مناسب استفاده کنید.

برو به

موسیقی

(میکس, مسترینگ, ترمیم)

نمونه اول

نمونه دوم

نمونه سوم

نمونه چهارم

نمونه پنجم

نمونه ششم

نمونه هفتم

محتوا صوتی

(ویرایش, میکس, ترمیم, مسترینگ, فضاسازی, اینترو/آوترو, موسیقی پس زمینه, صداگذاری)

نمونه اول

نمونه دوم