مسترینگ چیست؟

mastering hardware

مسترینگ صدا چیه؟ در مرحله آخر پست پروداکشن به این مرحله میرسیم.