نتایج جستجو

متخصص در حال میکس موسیقی
آموزش

میکس صدا چیست؟

میکس صدا یعنی چی؟ بعد از ضبط لایه های صوتی و ویرایش آنها به مرحله میکس میرسیم.