نتایج جستجو

بررسی و ترمیم صدای آسیب دیده
آموزش

ترمیم و اصلاح صدا چیست؟

گاهی اوقات بدون اطلاع ما و هنگامی که کار از کار گذشته است نواقص صوتی یا نویز وارد صدای ضبط شده می شود. آنجاست که به ترمیم و اصلاح صدا نیاز پیدا میکنیم. حال ترمیم و اصلاح لایه های صوتی چیست؟