نتایج جستجو

آموزش

ادیت یا ویرایش صدا چیست؟

این روند بعد از مرحله تولید دارای بالاترین اولویت و اهمیت است و مثل پی ریزی برای مراحل بعد پست پروداکشن عمل میکند.